Skip to main content

диаграмма разрешения конфликта

диаграмма разрешения конфликта (conflict resolution diagram, CRD)

диаграмма разрешения конфликта (conflict resolution diagram, CRD)  -

Синоним: испаряющееся облако.

Синоним: conflict resolution diagram.

#translated